babulky z charbulky

Vítáme Vás: web, blog, chat, informace, učitelé - soukromé stránky

Bezedná díra ve školství

2009-05-27 22:28:45 | | 6963x zobrazen | tv007

Kam se ztrácejí peníze daňových poplatníků, no přece do bezedné díry našeho školství Měli jsme si možnost přečíst dopis na rozloučenou od pana ministra. Abychom i my učitelé věděli, jak to mají naše řídící články těžké při rozdělování peněz. Stýskají si zejména, že prý málo dostávají na motivační programy učitelů. Naštěstí pro učitele, kteří chtějí jen učit. Protože pokud o motivačních programech budou rozhodovat tito systémoví manažeři, tak za učení učitelé určitě nic dostávat nebudou. Všechno vždy ale nevyjde a někdy se i zvedne základní složka platu učitele na úkor tzv. motivační složky. Jinak by někteří učitelé, neschváleným způsobem motivující své žáky, byli asi bez výplaty. Autonomie, myšlenková svoboda, nezávislost na rozhodnutích manažersko-úřednické loby, to je také vyjádření vztahu základního platu učitele k jeho motivační složce. Je dobré si to občas připomenout a zamyslet se nad tím, jak manažersko-úřednická loby neustále masíruje veřejné mínění. Dokud nám ještě nějaká demokracie ve školství funguje.

Na počátku všeho byl schválený velký balík peněz "těmi nahoře" a dobrý úmysl těch malých učitelů dole. Zvýšit úroveň výuky tím, že se bude učit látka ne jako izolovaná soustava poznatků jednotlivých předmětů, ale ve vzájemných souvislostech a ne odtrženě od života. Starou myšlenku nelze příliš inovovat. Uvedeme ji tedy do života vymyšlením nějakého projektu. To nám umožní balík rozporcovat dle Newtonových zákonů padajícího cosi. Největší jeho část obdrží "ti nahoře" (je jich nejméně a rozdělí si nejvíc), protože "cosi" padá vždy směrem dolů a exponenciálně se přitom stále zmenšuje. Autoři projektu a jeho kontrolní a revizní články si rozdělí prostřední část. Nejnižší a nejpočetnější články systému, tj. ti, kteří tzv. ŠVP, dle pokynů vyšších článků, vytváří a realizují, obdrží pochopitelně nejméně. Křivka padajícího "cosi" nyní již totiž konverguje k nule. Hlavními úkoly projektu jsou: zavést do škol nové názvy pro staré věci, vypracovat nové postupy i na to co se dříve osvědčilo, přetvořit staré plány na nové s využitím nové terminologie.

Ano, tento systém už docela dobře funguje, jako prostředek přerozdělování peněz ve školství. Aby ovšem zlepšil úroveň výuky v učilištích, k tomu určitě nepřispěje. Byť by učitelé snaživě podle mustru projekt rozpracovali v plány do nejmenších detailů a všechno teoreticky do sebe zapadalo, na sebe navazovalo a na nic se přitom nezapomnělo. Vlastně fungovat bude - teoreticky, na papíře, v excelu, wordu a možná i powerpointu. Určitě také na školních webových stránkách a stránkách MŠMT. Jenom ve vyučování fungovat nebude a nebude. Učitelé to vědí, všichni to musí přece vědět, jestliže tam učí. Jenom úředník to nevidí nebo se jenom naoko tváří, jakoby věřil na zázrak? Ty ale dokáže jen Bůh.

Úkol byl splněn. Peníze jsou téměř rozděleny podle zákona padajícího cosi. A všichni se těší na porcování dalšího balíku. Určitě se ještě nějakého brzy dočkáme. Vždyť je to přece v zájmu těch nahoře.

Fakta:

Prioritou dnešní školy není bádat nad tím, jaké učit učivo (to už dávno většina učitelů ví), ani jak toto učivo rozpracovat do plánů, vytvořit a mezipředmětové vztahy atd. Prioritou je, vytvořit pro ne malou část mládeže, základní podmínky pro efektivní výuku.

Plány jsou utvářeny, jakoby měla být 100% účast žáků ve výuce.

Jsou třídy učňů, kde je absence ve výuce i 50%.

Jsou žáci, kteří nebyli za školní rok ani 10 krát v hodině tělesné výchovy a přesto jsou každé pololetí klasifikováni.

Samostatná práce s učebnicí, v některých předmětech, žákům nic neříká. Tito žáci většinou, ani žádnou učebnici nemají. (Předpokládá se asi, že by jim ani k ničemu nebyla nebo by byla pro ně moc drahá.)

Zameškanou látku se tito žáci nedokáží sami doučit, neumí se totiž učit.

Žáci - učni, kteří se ji před 14 dny naučili ve škole, ji spolehlivě do 14 dnů téměř všechnu zapomenou (viz teorie učení). Vynechá-li někdo z nich znovu výuku máme před sebou nově se utvořivší tabulu rasu.

Návaznost na látku v jednom předmětu, jak je na příkladu vidět, je pouze iluzorní a funguje jen teoreticky. Ze stejného důvodu nemůže v praxi fungovat ani žádná mezipředmětová návaznost.

Na závěr trochu optimismu pro učitele:

Zda se žáci ve vašem předmětu něco naučí nebo ne, nemá obvykle pro jejich život žádný význam. Vaše práce rozhodně není zbytečná, máte ji přece zaplacenou. Tím, že žáky učíte slušnému chování, a že díky vašemu soustavnému dozoru opouští školní budovu bez újmy na zdraví, děláte pro ně a společnost dost. Rozhodně se nemusíte stydět za to, že pobíráte peníze za zbytečnou práci. Někdo přece ty děti hlídat musí, když jejich rodiče pracují.

PN, duben 2009

Líbil se vám článek? Zalinkujte jej!

Komentáře:

Komentář Článek byl uzavřen. Přidávát komentáře již nelze.
Powered by NORS 3 v 2.3 © 2005-2021 Daniel Milde aka Dundee
Design by Milde.cz